Problemet med olagliga körningar är så stort att det inte verkar som om man orkar tackla det, – I andra städer har man lyckats få ner svarttaxikörandet genom att stänga av delar av stadskärnorna under natten. Men i Växjö verkar man tafatt. Sedan snart tre år har länsstyrelsen, polisen och Taxiförbundet drivit det gemensamma svarttaxiprojektet. I projektet har ingått att sprida information till allmänheten om riskerna med att åka svarttaxi och riktade polisrazzior mot förarna. Men nu läggs projektet ner.

– Det lutar åt det. Projektet har inte haft den framgång vi hade hoppats på. Utan en ny lagstiftning är det hopplöst att komma vidare,– Det förstår man själv att få vill göra. Vem vill riskera att vittna om att man betalat en svarttaxiåkare, och sedan få på nöten efteråt?Lagen skärptes 1998 och medger fängelse i upp till ett år vid fällande dom. Men hittills är, det hårdaste straff som utdömts dagsböter på 7 000 kronor. En summa som en ambitiös svarttaxiförare kan köra in på några kvällar. I hela Sverige uppskattade Taxiförbundet för ett år sedan att det fanns cirka 1 000 svarttaxiförare. Svårigheten att fälla någon i domstol och de låga straffen är gemensamma för hela landet

– Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde till exempel en förare till 50 dagsböter trots upprepade olagliga körningar. Men i städer i landsorten, som i Halmstad, har kommunen stängt vissa gator om nätterna och på så sätt pressat ner antalet svarttaxibilar. Flera riksdagsledamöter, bland andra vänsterpartiets Karin Svensson Smith, har motionerat i riksdagen för att beviskraven ska mildras så att det ska bli lättare att fälla förare som kör svarttaxi.